Nome Curso Nota Prática
Aderito Miranda LESI 15
adriano godinho LESI 13
Alexandre Coelho Carvalho LESI 14.5
Alexandre Costa LESI 15
Alexandrina Maria Ferreira Lemos LESI 18.5
Ana Campos LESI 13.5
ana maegarida lima além LESI 0
Ana Nunes LESI 0
Anabela Lopes Barbosa LESI 15.5
Andre Leite LESI 13
Andreia Esteves LESI 13.5
Anibal Pinto LESI 15
António Costa LESI 0
António Lemos LESI 12.5
Armindo Silva LESI 0
Artur Mesquita LESI 14.5
Aurélio Navarro Belletti Garcia LESI 14.5
Avelino Rodrigo Pinto LESI 17
Bruno Eduardo Azevedo Gomes LESI 5.5
Bruno Emanuel Teixeira Castro Araújo LESI 14.5
Bruno José de Macedo Soares Amor LESI 2.5
Bruno Lopes Herdeiro LESI 14.5
Bruno Magalhčes LESI 13
Bruno Miguel Garrido Mortagua LESI 11.5
Bruno Miguel Magalhčes de Matos LESI 15
Bruno Ricardo Cunha Magalhčes LESI 14
Carlos Ribeiro LESI 12.5
David Vieira de Sousa LESI 13.5
Diogo Lapa LESI 13
Duarte Barreiro LESI 0
Edgar Meira LESI 15
Eduardo Cruz LESI 15
Eliseu Carneiro dos Santos Rocha LESI 7
Emanuel Mesquita LESI 0
Fábio Matos LESI 7.5
Filipe Gonćalo Gonćalves da Costa LESI 14.5
Francisco José F. A. Cunha LESI 6.5
Francisco Leite LESI 12.5
Francisco Moreira LESI 0
Frederico Sampaio LESI 2.5
Gonćalo Ferreira LESI 16.5
Gonćalo Veloso Figueiredo LESI 12.5
Helder Jose Ferreira Barbosa Ribeiro LESI 15
Helder Sampaio LESI 4.5
Helena Isabel dos Santos Melo LESI 15.5
Hugo Alexandre Sobreiro Seixas LESI 14.5
Hugo de Oliveira Alves LESI 10.5
Hugo Jose Pereira Pacheco LESI 14.5
Hugo Moisés A. Mlauzi LESI 0
Ivan Miguel Noormahomed LESI 11.5
Ivo Dinis Castro Rodrigues LESI 11.5
Joana Gonzalez LESI 5.5
Jočo Afonso Vieira Casal LESI 0
Jočo Afonso Vieira Casal LESI 0
Jočo Carlos Azevedo Salgado Guimarčes LESI 15.5
Jočo Gilberto Silva LESI 15
Jočo Miguel M. P. Falcao LESI 6.5
Joao Mimoso LESI 15
Jočo Paiva LESI 4.5
Jočo Paulo Carrićo de Sousa LESI 13.5
Jočo Paulo da Silva Gomes LESI 14
Jočo Pedro Barros LESI 0
Jočo Pedro Fernandes LESI 0
Joao Pedro Oliveira Soares LESI 12.5
Joao Rafael Ferreira Veloso LESI 12.5
joaquim araujo LESI 2.5
joel Pinto LESI 12
Joel Rocha LESI 6
Joel Silva LESI 12
Jorge Abreu LESI 13.5
Jorge Filipe Martins Goncalves LESI 15
Jorge Gabriel Ribeiro LESI 12.5
Jorge Meireles Rebelo LESI 12.5
José Antonio Cunha Silva LESI 14
jose carlos abreu LESI 13
José Carlos dos Santos LESI 5.5
José Carlos Marques Dias LESI 2.5
José Carlos Silva LESI 13
José Eduardo Figueiredo LESI 12
Jose Fontao LESI 15
José Jorge Barbosa Branco LESI 13.5
José Luís Silva LESI 15.5
Jose Manuel Lima Gandarela LESI 0
José Miguel Morais Justo LESI 11.5
José Miguel Silva LESI 15.5
José Miguel Silva Peixoto Carvalho LESI 14.5
Jose Paulo Mamede LESI 15
José Pedro Correia LESI 18.5
José Pedro Domingues LESI 2.5
José Pedro Rodrigues Magalhčes LESI 18.5
Judite Cunha LESI 2.5
Juliana Sousa LESI 0
Julio Leite LESI 0
Júlio Lopes LESI 12.5
Júlio Ricardo Faria da Costa e Sá LESI 12.5
Lara Miranda LESI 15
Leandro Barbosa LESI 15
Leandro Matos LESI 0
Leonor Isabel Ferreira de Melo Osório Araújo LESI  
Levi Pires LESI 13.5
Lidia Nogueira Laranjeira LESI 6
Luis Alves LESI 17
Luís Filipe Dinis da Rocha LESI 11.5
Luiz Alberto de Castro Santos LESI 15
manuel franqueira LESI 5.5
Manuel Jočo S. Costa Amaro LESI 12
marangaze joaquim munhepe mulhanga LESI 0
Márcia Marlene Martins LESI 6
Márcio Diogo LESI 17
Marco Alexandre Teixeira Palos LESI 17.5
Marco António Sampaio Freitas de Castro LESI 14.5
Maria Cristina Carneiro Barreira LESI 17.5
Maria Luisa Villaverde Machado Fernandes Novais LESI  
Mariana Pereira Neves LESI 18.5
Mario Rui Conceicao LESI 0
Mário Rui Soares de Almeida Ferreira LESI 15.5
Marta Isabel Ferreira Moreira de Magalhčes Oliveira LESI 13.5
Michel Pinto LESI 2.5
Miguel Alves LESI 17
Miguel Angelo Silva LESI 12.5
Miguel Figueiredo LESI 13
Miguel Marques LESI 13
Miguel Marques LESI 17
Miguel Terrivel Inocźncio LESI 0
Nélio Nunes LESI 2.5
Nelson José Oliveira Fernandes LESI 16
Nuno Capela LESI 15.5
Nuno Carvalho LESI 13
Nuno Gonćalo Correia LESI 18.5
Nuno Jorge Ferreira Guimarčes LESI 13.5
Nuno Miguel Eira de Sousa LESI 15
Nuno Miguel Oliveira Silva LESI 13.5
Nuno Milhases LESI 16
Nuno Salazar Lopes LESI 15.5
Nuno Tendais LESI 14.5
nuno virgilio rocha LESI 0
Odones Fidalgo Vieira LESI 4.5
Paulo Braga LESI 2.5
Paulo Pinto LESI 0
Paulo Ricardo Martins Ferreira LESI 6.5
Paulo Ricardo Pereira Ribeiro LESI 15
Paulo Teixeira LESI 4.5
Pedro Araújo LESI 12
Pedro Filipe Ferreira de Sa LESI 15
Pedro José Martins Faria LESI 17.5
Pedro Lopes LESI 16.5
Pedro Marques LESI 10.5
Pedro Miguel Pinto Ribeiro LESI 13.5
Pedro Oliveira LESI 12.5
Pedro Patrício LESI 15
Pedro Rodrigues LESI 0
Raul Castro LESI 0
Ricardo Araujo Carvalho Vilaća Moreira LESI 5.5
Ricardo Cunha LESI 0
Ricardo Dimas LESI 5.5
Ricardo Faria LESI 12.5
Ricardo Figueiredo LESI 16
Ricardo Filipe Liquito Balinha LESI 7
Ricardo Godinho LESI 14.5
Ricardo Gonćalves LESI 11.5
Ricardo Jorge A. Magalhčes LESI 6.5
Ricardo Jorge da Silva Gomes LESI 12.5
Ricardo Jorge Marques LESI 18.5
Ricardo Lira LESI 16.5
Rodrigo Moreira LESI 4.5
Rúben Fonseca LESI 17
Rui Armando Novais LESI 2.5
Rui Jorge Valente LESI 15
Rui Lopes LESI 11.5
Rui Manuel Couto da Silva LESI 4.5
Rui Miguel da Silva Abreu LESI 14.5
Rui Pedro Vinagre LESI 15.5
Rui Pereira LESI 15
Rui Silva LESI 5.5
Silvério Manuel Fernandes Correia LESI 0
Silvério Manuel Fernandes Correia LESI 0
Sofia da Conceićčo Alves Mendes LESI 15.5
Telma Fátima Sá LESI 6
Tiago Lapa LESI 13
Tiago Leal LESI 11.5
Tiago Silva LESI 17
Tito Lopes LESI 4.5
Valter Vilar LESI 2.5
Vitor José Torres Cabideira LESI 7
Vitor Pinheiro LESI 15
Ana Patrícia Fidalgo Ferreira LMCC 12.5
Anabela Silva LMCC 12.5
Barbara LMCC 13.5
Bruno Sousa LMCC 13.5
Carlos Daniel Machado LMCC 15
Carlos Manuel Gomes Vilhena LMCC 13
Carlos Manuel Gonćalves Pereira LMCC 13.5
Daniela Carneiro da Cruz LMCC 14.5
David Jose Macedo Guimaraes LMCC 0
Davide Cristovčo Moniz Sousa LMCC 12
Eduardo Gandarela de Lima LMCC 0
Elizabete Fonseca Ferreira LMCC 14.5
Eunice Gomes LMCC 0
Filipe Mendes LMCC 7
Gonćalo Martins Gomes LMCC 14
Hélder Ribeiro LMCC 0
Helder Sergio Alves Teixeira LMCC 13
Hugo Daniel dos Santos Macedo LMCC 16
Jácome Miguel Cunha LMCC 15
Joana Neves LMCC 0
JoČo Henriques LMCC 13.5
Jočo Manuel Lourenćo Caldeira Pinto LMCC 12.5
Joao Pedro da Costa Amorim Barbosa LMCC 13
Jorge Leonel Matos LMCC 14.5
José Alves LMCC 0
José Manuel Serra Marques LMCC 14
José Tércio Novais Soares LMCC 14
Luís Miguel Sá Neiva Ferros LMCC 13.5
Luis Miguel Vieira da Silva Braga LMCC 11.5
Luís Pedro Machado LMCC 7.5
Manuel Carlos Lopes LMCC 12.5
Manuel José Oliveira Mendes LMCC 12.5
Marco LMCC 13.5
Marco Machado LMCC 0
Maria Fatima Monteiro LMCC 0
Maria Julia Rodrigues Alves LMCC 6.5
Mário Egídio Miranda Encarnaćčo LMCC 11.5
Marlene Moura LMCC 12.5
Nuno Geraldes LMCC 7.5
Patrícia Isabel Salgado Oliveira LMCC 14.5
Paulo Jorge Catarino Nuno LMCC 0
Pedro Machado LMCC 7.5
Pedro Tiago Ribeiro Lopes Cunha LMCC 0
Rafael de Castro Carreira LMCC 15
Renato Ribeiro LMCC 18
Ricardo José Ferreira Dias LMCC 0
Rui Pacheco LMCC 13.5
Rui Pedro Fernandes Rodrigues LMCC 7
Rui Samuel Portilha Valinho LMCC 4.5
Sandrine Azevedo LMCC 12.5
Sara Fernandes LMCC 5
Sérgio Augusto Pereira Novo LMCC 13
Sérgio Cunha LMCC 15
Tiago Lamas Carvalheira LMCC 0
Victor Pereira LMCC 12.5